Mulighedserklæring

Mulighedserklæring erstatter tidligere uarbejdsdygtighedserklæring også kaldet sygemelding. Den første side udarbejdes i samarbejde mellem arbejstager og arbedsgiver tidligst efter 14 dages/to ugers fravær. Begge sider medbringes til lægen, der udfærdiger side 2 sammen med arbejdtager. Den betales med mobilepay i klinikken, hvorefter arbejdstager kan få refunderet beløbet hos arbejdsgiver. Beløbet afhænger af tidsforbruget i forbindelse med udfærdigelsen.