Aktuelt

Lære Dorte Barrett starter hos os som vikar. Hun er uddannet speciallæge i Almen medicin.

Lukkedage:

Lukket  21/11 2019

Efter kl 16 og i weekenden samt på helligdage henvises til lægevagten: 7011 3131

Hjemmeside og selvbetjeningsportal
Tryk på knappen “Selvbetjening” og følg vejledningen eller læs nærmere om brugeroprettelsen i menuen foroven

Vær opmærksom på at hvis din henvendelse drejer sig om akutte problemstillinger skal du ALTID ringe, da mails ikke nødvendigvis besvares hver dag.

Efter kl 16 og i weekenden henvises til lægevagten: 7011 3131

OBS : fra 1/7 2016 : Blodprøver, der er bestilt af hospitalet i forbindelse med udredning eller kontrol/opfølgning SKAL fra 1/7 2016 tages på et hospitalslaboratorium, f.eks. på Sundhedscentret. Dvs disse må ikke tages i almen praksis. Dette er en politisk beslutning. Fra 1/2 skal tid på laboratoriet bestilles på sygehusets hjemmeside med NEM ID